Dâng Hoa Đức Mẹ
05 - 2004
Quay lại album 1 2
Photographer: Nguyễn Thuận.