Picnic tại Seacliff State Beach (03/09/2007)..
Trại hè Lên Đường 07 - 2007 tại San Lorenzo county park.
Tấu Khúc Bêlem 2006.
Trại hè Về Đất Hứa 08 - 2006 tại Calaveras Big Trees State Park.
Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn 06 - 2006.
Tĩnh tâm với Cha Hưng tại nhà dòng St. Carmelite ngày 21/05/2006.
Lễ Phục Sinh 2006.
Gặp gỡ với Cha Duy 02-2006.
TET celebration at St. Victor back 2005.
Tấu Khúc Bêlem 2005.
Tiệc Mừng Năm Mới 2005.
Halloween 10 - 2004.
Trại hè Quê Hương 07 - 2004 tại Anthony Chabot Regional Park.
Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn 05 - 2004.
Dâng hoa Đức Mẹ 05 - 2004.
Halloween 10 - 2003.
Trại hè Vượt Ngàn 07 - 2002 tại Calaveras Big Trees State Park.
 
FYI: Góp ý kiến 

Copyright © 2006 Ca đoàn Thánh Linh. Chúng tôi giữ tất cả bản quyền.